Korrosionsskydd

Midroc erbjuder bred kompetens vad gäller korrosionsskydd, såväl blästring och rostskyddsmålning som katodiskt korrosionsskydd. Då vi verkar i egna fasta målningsstationer likaväl som ute i fält hos kund kan vi erbjuda ett komplett utbud av korrosionslösningar, anpassat efter situation och objekt.

Blästring, rostskyddsmålning och industrilackering

Midroc Alucrom är idag Sveriges klart största entreprenör inom korrosionsskydd, blästring, rostskyddsmålning samt industrimålning. Bolagets mycket långa erfarenhet av blästrings- och målningsarbeten innebär att Midroc kan erbjuda all slags rostskyddsmålning och industrilackering på stål både i egna målningsstationer i Sverige och Polen samt som entreprenader i fält på anläggningar och större objekt runt om världen.

Katodiskt korrosionsskydd

Genom BAC Corrosion Control är Midroc specialiserade på katodiskt korrosionsskydd, vanligen använt till pipelines, fartyg, kraftstationer, hamnar och andra stålkonstruktioner. Vi erbjuder ett komplett utbud av produkter och tjänster inom området; från design och tidiga aktiviteter via installation, provning och driftsättning, undersökningar och vidare till underhålls- och inspektionsprogram. Bolaget har sin bas i Storbritannien men är verksamma runt om hela världen.

Midroc Alucrom är idag Sveriges största entreprenör i branschen.

Midroc Alucrom

BAC Corrosion Control är specialiserade på katodiskt korrosionsskydd.

BAC Group