Industriell automation

Midroc kombinerar projektförmåga, teknisk kompetens och verksamhetskunnande för att vara branschens mest framgångsrika leverantör av industriella system och tjänster inom automationsområdet.

Midroc utformar framtidens automationssystem

Industriell automation innefattar allt från reglering, styrning och planering till optimering av produktionen. Midroc arbetar framför allt med industrin, läkemedels- och fordonsbranschen, med allt ifrån konsultinsatser till kompletta projekt inom områdena kraft, automation och industriell IT.

Huvuddelen av Midrocs leveranser inom området är funktionsåtaganden, där leveranssäkerhet och prestanda är tungt vägande krav. Vi arbetar därför alltid utifrån kundens behov, och levererar anpassade lösningar som många gånger sätter standarden i branschen.

Vill du veta mer om hur vi kombinerar projektförmåga och teknisk kompetens för att vara ledande inom industriell automation?

Midroc Automation