El, telefoni och säkerhet

Midroc Electro är en ledande leverantör av installationer, service och konsulttjänster inom elbranschen; specialiserat på elinstallationer i kommersiella fastigheter, industri- och förvaltningsbyggnader.

Sverigeledande på el

Våra tjänster innefattar kompletta totallösningar och vi tillhandahåller den utrustning och de specialister som krävs för att hantera uppdrag som omfattar så vitt skilda discipliner som högspänning, instrumentering, automatisering, fiberoptik, telekommunikation och säkerhet.

Som ledande leverantör av elinstallationer kan vi erbjuda heltäckande expertis under hela projekttiden. För driftfasen erbjuder vi avtal om avhjälpande och förebyggande underhåll.

Midroc är en ledande leverantör av elinstallation. Läs mer om vad vi kan erbjuda här

Midroc Electro