Samhälle

Midroc vill vara med och utveckla hållbara samhällen, för både människor och miljö. Vi utvecklar, förvaltar och säljer bostäder och fastigheter, arbetar fram infrastrukturlösningar och sanerar mark och vatten som förorenats.

Bostäder och kommersiella lokaler

Vi förvaltar fastigheter i Stockholms- och Malmöregionen, utvecklar och säljer bostäder och kommersiella lokaler för kontor, handel och hotell.

Infrastruktur

Vi utvecklar framtidens trafikstyrningslösningar, säkerhets- och belysningssystem.