Bygg

Midroc bygger bostäder, industrianläggningar, kontor och andra fastigheter. Vi tar oss an uppdrag på entreprenad där vi tar hand om allt från planering till färdigställande. Genom vår byggkonsultverksamhet kan vi också stötta upp kundens projektorganisation med specialistfunktioner.

Vi konstruerar och levererar byggställningar, samt är en ledande leverantör inom el, med verksamhet inom allt från el-installation till fastighetsautomation, kommunikation och säkerhet.

Vår bredd gör att vi är kundens projektpartner inom byggområdet:

 • Projekt-, bygg- och projekteringsledning
 • El-installation
 • Byggställningskonstruktion och -montage
 • Besiktningar
 • Hiss
 • Installationssamordning
 • Kommunikation- och säkerhetslösningar
 • BAS-P/BAS-U
 • Partnering och Samverkansentreprenader
 • Totalentreprenad
 • Miljöcertifiering
 • Fastighetsautomation