Midroc Property Development

Bostäder, kontor, hotell och samhällsfastigheter. Midroc utvecklar, bygger och förvaltar fastigheter som möjliggör utveckling.

Projektportfölj: 800 000 kvm byggrätter

Projektvolym: ca 24 miljarder kronor

Fastighetsbeståndets värde: drygt 4 miljarder kronor

Antal anställda: 70

Verksamhet i: Skåne, Småland, Storstockholmsområdet och Uppsala

Huvudkontor: Malmö

Som en del av Midroc bidrar vi till en bättre framtid genom att utveckla hållbara bostäder, lokaler och stadsmiljöer. Genom vår fastighetsutvecklingsverksamhet och förvaltning av egna fastigheter vill vi skapa möjligheter för utveckling. 

Vårt erbjudande inom fastighet omfattar: 


Bostadsbyggande

Midroc Properties bygger attraktiva bostäder i eftertraktade områden för människor som ser boendet som en del av livsstilen.

Inom arkitektur och design är vi ofta banbrytande vilket ger prestige till såväl boende som entreprenör. Bostäderna
präglas också av god funktion med omsorg om detaljer för ett väl fungerande vardagsliv. Till förutsättningarna för bra lägen och goda investeringar räknas närhet till service så som kommunikationer, skolor, förskolor och handel. Vi lägger också
stor vikt vid den sociala hållbarheten, det som brukar kallas ”livet mellan husen”.

Fastighetsbolag

I dagens arbetsliv är själva arbetsplatsen ett uttryck för företagets profil och en del av varumärket. Läge, exteriör och interiör är viktiga faktorer för att locka rätt kunder och rätt medarbetare. Midroc Properties utvecklar sina kunders affärer genom inspirerande fastigheter och miljöer där goda trender fångas upp och bidrar till företagets synlighet i attraktiva sammanhang.

Under varumärket World Trade Center driver Midroc Properties framgångsrikt kontorsfastigheter i Malmö, Lund och
Helsingborg.

Markutveckling

Inom markutveckling erbjuder Midroc Properties gynnsamma möjligheter för goda investeringar. Som stor och erfaren

aktör är vi en trygg samarbetspartner och vi använder oss av beprövade processer, väl förankrade i säkra metoder. Genom
lyhördhet för marknadens behov och förväntningar skapar vi attraktiva visioner och målsättningar för projekten. Det resulterar i områden med stor potential som människor gärna söker sig till.

 

Kontakta oss

Här kan du kontakta oss