Allt började med ett av historiens största industriprojekt

Startpunkten var det så kallade bergrumsprojektet, ett historiskt industriprojekt som syftade till att skapa underjordiska lager för raffinerade petroleumprodukter i Saudiarabien. 1996 bildas sedan Midroc Europe av de bolag som förvärvades under projektet.


En film om Midrocs historia för att markera vårt 20-årsjubileum 2016

Mohammed Al-Amoudi och samarbetet svensk industri

Affärsmannen Mohammed Al-Amoudi fick projektordern för det Saudiska bergrumsprojektet i samarbete med Svensk Industri och en rad svenska företag. För att kunna genomföra det gigantiska projektet förvärvades och startades en rad bolag både i och utanför Sverige. Bland dem projektbolaget ABV Rock Group, som verkade sammanhållande för hela projektet.

Midroc Europe bildas 1996 

För att skapa struktur bland alla dessa förvärv startade sedermera
Al-Amoudi tillsammans med Lennart Wikström koncernen Midroc Europe, vilken alla bolagen från bergrumsprojektet blev en del i. Man var vid denna tidpunkt på väg att färdigställa bergrummen i Saudiarabien, och fokus lades om för att utveckla vart och ett av bolagen i koncernen i nya riktningar. Grunden för vad Midroc Europe är i dag lades.

Detta var 1996, men historien för vart och ett av våra dotterbolag sträcker sig i flera fall längre tillbaka än så. Redan 1904 startades det första av Midroc-bolagen, många andra mellan 1940 och 1980. Mohammed Al-Amoudi har kvar sitt ägarskap i koncernen tillsammans med familjen Wikström, som genom Lennart Wikströms söner, Roger och Christer Wikström, också leder den dagliga verksamheten som två av Midrocs tre koncernchefer.

En tidslinje från början till idag

1900

 • Metalock
  startas

1940-1980

 • Metalock-metoden uppfinns
 • En rad framtida
  Midroc-bolag startas:
  Elektro-Montage
  Elektroswede
  Prefa
  Rodoverken
  Alucrom
  WP-system
  IFO Rörkonsult
  m.fl

1990

 • Saudi Strategic
  Storage Program,
  pågår mellan åren
  1987–2010
 • ABV Rock Group AB

1996-

 • Midroc Europe föds
 • Konsolidering av bolag, omstrukturering
 • Uppstart av
  fastighetsutveckling
 • Utlandsetableringar
 • Internt kulturarbete
 • Midroc Business School
 • Midroc New Technology