Nyheter

Information med anledning av filmen "Dead donkeys fear no hyenas"

2017-09-04

Den 4/9 sändes den svenska dokumentärfilmen "Dead donkeys fear no hyenas" på SVT.

Den 4 september visade SVT-programmet Dox den svenska dokumentärfilmen ”Dead donkeys fear no hyenas”. Det är en gripande film som utspelar sig i Etiopien​ men som samtidigt målar upp en onyanserad bild kring vår ägare och hans verksamhet i Etiopien.

  • Midroc Europes ägare Mohammed Al Amoudi är född i staden Dessie i norra Etiopien och är sedan länge djupt engagerad i landets utveckling. Mohammed Al Amoudi driver ett flertal välgörenhetsprojekt i landet och hans etiopiska företag spelar stor roll för den lokala livsmedelsförsörjningen. Han är idag landets största privata arbetsgivare.
  • Midroc Europes roll i projektet var att som konsulter bidra med expertis för att skapa en god och hållbar boende- och arbetsmiljö för de lokalanställda.
  • Så gott som all spannmålsproduktion vid anläggningen i Gambella har kommit den inhemska marknaden tillgodo. När produktionen är uppe i full kapacitet finns det en ambition att kunna exportera en del av produktionen, vilket skulle skapa ytterligare arbetstillfällen för området.

 

Midroc Europe tar självklart avstånd från alla brott mot mänskliga rättigheter. Midroc Europe har som målsättning att göra positiv skillnad på de platser där vi verkar och vi vill vara en förebild inom hållbar utveckling. Midroc Europe är anslutet till FN-initiativet Global Compact och följer dess principer för ansvarsfulla affärer.

Innan Midroc Europe inleder ett nytt projekt överväger vi alltid vilka konsekvenser vårt åtagande kan medföra. Detta gör vi tillsammans med våra uppdragsgivare och partners, och vi välkomnar alltid en dialog kring hur vi på bästa sätt kan bidra till en positiv samhällsutveckling.

 

Information om Mohammed Al Amoudis verksamheter: https://www.sheikhmohammedalamoudi.info/ 

För mer information, vänligen kontakta: info@midroc.se