Midroc globalt

Förutom Midroc Europe, äger Mohammed Al-Amoudi Midroc Middle East, Midroc Africa samt ett antal företag inom oljesektorn.

De olika koncernerna är verksamma i tre världsdelar och sysselsätter sammanlagt över 50 000 medarbetare. Verksamheten bedrivs inom flertalet sektorer, bland annat industri, riskkapital, olja och drivmedel, energi och gruvnäring.

I mellanöstern är verksamheten fokuserad på områden som fastighet, ingenjörsprodukter, konstruktion och tillverkning, luft-, mark- och sjöfrakt, handel, råvaror och tjänster. Den afrikanska verksamheten är koncentrerad i och kring Etiopien, och investerar i basnäringen där. Midroc Africa har exempelvis investerat i sjukhus, livsmedelsfabriker och en cementfabrik i regionen. Infrastrukturen i området är eftersatt vilket ofta gör att utveckling av väg- och vattennät, samt skolor och andra nödvändigheter ofta inkluderas i projekten.

Inom oljesektorn sträcker sig verksamheten från exploatering och brytning av råvara till raffinering och distribution till konsument. I Sverige känner vi igen verksamheten under varumärken som Preem och SPE, Svenska Petroleum Exploration.