Ledning

Midroc är en privatägd bolagsgrupp med svensk ledning. Midroc leds med ett långsiktigt perspektiv och vi arbetar för att skapa stabilitet genom att växa i balans. Korta beslutsvägar och en platt, horisontell organisation där man utgår från kundens verksamhet är utmärkande för gruppen.

Medarbetare och bolag inom koncernen uppmuntras att utvecklas inom sina egna områden, samtidigt som man är en del av helheten och bidrar i ett större sammanhang. På samma gång heltäckande partner och engagerad specialist.

Midroc Europe leds av Thomas Mårtensson, Christer Wikström och Roger Wikström. Förutom koncernledningsansvar har de också styrelseordförandeposter i dotterbolagens styrelser och arbetar tillsammans med övrig ledning i koncernen för att kontinuerligt utveckla såväl vart och ett av bolagen som Midroc-gruppen som helhet. Thomas och Christer har arbetat inom Midroc-gruppen sedan starten 1996 och Roger sedan 1999.

Ägarstruktur

Midroc Europe ägs av affärsmannen Mohammed Al Amoudi tillsammans med familjen Wikström.

Läs mer om Mohammed Al Amoudi här